Στις 13 και 14 Οκτωβρίου διεξήχθη η 4η Πανευρωπαϊκή Άσκηση Κυβερνοασφάλειας – Cyber Europe 2016, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από όλη την Ευρώπη (πάνω από 30 χώρες) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν μια προσομοίωση μαζικών κυβερνοεπιθέσεων σε μεγάλη κλίμακα. Η άσκηση βασιζόταν σε εκτεταμένες δραστηριότητες τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών ζωτικής σημασίας (κρίσιμες υποδομές πληροφοριών). Το Cyber Europe 2016 αποτελεί ορόσημο για τις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον κυβερνοχώρο, της ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε όλη την Ευρώπη.

Το Cyber Europe 2016 έχει τρεις κύριους στόχους:

  1. Τη δοκιμή των διαδικασιών συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσης των υφιστάμενων μηχανισμών, των διαδικασιών και της ροής πληροφοριών για τη συνεργασία των δημόσιων αρχών στην Ευρώπη,
  2. Να δοθούν ευκαιρίες για τα κράτη-μέλη να δοκιμάσουν τις εθνικές διαδικασίες συνεργασίας σε κατάσταση διεθνούς κρίσης,
  3. Την εκπαίδευση του προσωπικού για απόκτηση ικανοτήτων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε συμβάντα μεγάλης κλίμακας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υλοποίηση της οποίας συντονίζει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), περιέχει αριθμό δράσεων που αφορούν τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένη δράση, αφορά την ενεργή συμμετοχή της Κύπρου σε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις για κρίσεις στον κυβερνοχώρο. Το ΓΕΡΗΕΤ το οποίο είχε την ευθύνη συντονισμού της συμμετοχής της Κύπρου στην εν λόγω σειρά ασκήσεων από το 2010, είχε ενεργή εμπλοκή σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού της άσκησης στο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες στην άσκηση οι οποίοι προέρχονται από το δημόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, έτυχαν κατάλληλης εκπαίδευσης, και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες χειρισμού μιας κρίσης στον κυβερνοχώρο και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην άσκηση θεωρείται επιτυχημένη και αυτό οφείλεται στην άριστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων οργανισμών. Η συμμέτοχη στην άσκηση ήταν ανοικτή για παροχείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αρμόδιες κρατικές αρχές. Συγκεκριμένα στην άσκηση συμμετείχαν οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών Cyta και MTN, καθώς και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομίας Κύπρου, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και το ΓΕΡΗΕΤ από το δημόσιο τομέα. Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία που αναπτύσσεται στα πλαίσια των συγκεκριμένων ασκήσεων θεωρείται ύψιστης σημασίας για την αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών στον κυβερνοχώρο και τα αποτελέσματα της άσκησης δείχνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλό δρόμο όσο αφορά την προετοιμασία και αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

Το ΓΕΡΗΕΤ προσδοκεί στην εδραίωση των ασκήσεων σε αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ανάλογη αύξηση των συμμετεχόντων σε εθνικό επίπεδο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

14 Οκτωβρίου 2016