Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Βασιλική Αναστασιάδου τέλεσε τα εγκαίνια του Εθνικού CSIRT (Computer Security Incident Response Team), δηλαδή της Εθνικής Ομάδας Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων στα γραφεία της Υπηρεσίας στη Λευκωσία. Στη τελετή παρέστη ο κ Γιώργος Μιχαηλίδης, αρμόδιος Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο βοηθός Επίτροπος κ Πέτρος Γαλίδης, καθώς και ο κ Brahima Sanou, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών (Telecommunication Development Bureau) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνίων ITU (International Telecommunication Union).

Το Εθνικό CSIRT αποτελεί την τεχνική υπηρεσία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση συμβάντων Κυβερνοεπιθέσεων στις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, π.χ. στις υποδομές Ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής νερού, αεροδρομίων, λιμανιών, νοσοκομείων, τραπεζών. Το Εθνικό CSIRT ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Νοεμβρίου 2017 και στο σύντομο χρόνο που μεσολάβησε κατάφερε να γίνει πλήρως μέλος της κοινότητας των CSIRT σε διεθνές (FIRST) και ευρωπαϊκό (TI, Trusted Introducer) επίπεδο, εξασφαλίζοντας πιστοποίηση για τις υπηρεσίες του.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός κα Αναστασιάδου ανέφερε ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς και ανθεκτικού κυβερνοχώρου αποτελεί πλέον μείζον θέμα εθνικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία, το εμπόριο αλλά και την ίδια την κοινωνία μας, αφού όλες οι δραστηριότητες μας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές υποδομές και το διαδίκτυο. Στη συνέχεια η Υπουργός αναφέρθηκε στη σύσταση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, η οποία έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας NIS για την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τη σύσταση του Εθνικού CSIRT που είναι ο τεχνικός και επιχειρησιακός της βραχίονας.

Η πολιτεία, όπως ανέφερε η Υπουργός στέκεται αρωγός, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη λειτουργία του θεσμού του Εθνικού CSIRT, ο οποίος ενισχύει την πρόληψη και την ετοιμότητα εσωτερικής ασφάλειας καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων, που δυνητικά μπορούν να πλήξουν τη λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, και ευρύτερα την κοινωνικοοικονομική ζωή των πολιτών.

Ο κ Sanou, Διευθυντής της ITU-D, εξήρε την αξία του Εθνικού CSIRT και ανέφερε ότι η λειτουργία του θα ενισχύσει τον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο και θα συνδράμει στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ Μιχαηλίδης εξήρε τα επιτεύγματα της Ομάδας του Εθνικού CSIRT καθώς και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του CSIRT-CY, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής διαδικασιών βάσει των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και την αναγνώριση από τους υπεύθυνους διεθνής οργανισμούς, ως ισότιμο μέλος του διεθνούς δικτύου CSIRT.

Τέλος, ο κ Μιχαηλίδης ανέφερε ότι μέσα στο 2019 στόχος είναι η επέκταση του Εθνικού CSIRT ώστε να προσφέρει υπηρεσίες 24Χ7, καθώς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες τόσο στις κρίσιμες υποδομές αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως π.χ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.