Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει διεξαγάγει 2 παγκύπριες έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την κυβερνοασφάλεια στην κυπριακή επικράτεια.

Τα κυριότερα θέματα που αξιολογηθήκανε αφορούσαν τον τρόπο χειρισμού θεμάτων κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, αποτίμησης της σημαντικότητας που αποδίδεται στα θέματα αυτά, τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και τις συνέπειες από περιστατικά. Η πρώτη έρευνα απευθυνόταν σε επιχειρήσεις και η δεύτερη έρευνα απευθυνόταν σε πολίτες και διεξήχθησαν παράλληλα τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 2022 σε δείγμα 1025 πολιτών και 450 επιχειρήσεων από ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Σχετικά Έγγραφα

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ