Στις 29/6/21 εκδόθηκε η 4η έκδοση του Global Cybersecurity Index της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (GCI v4). Η εν λόγω έκθεση δημιουργήθηκε μετά από μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών και επιβεβαίωσης των διαφόρων μέτρων κυβερνοασφάλειας που λαμβάνονται από όλες τις χώρες στον κόσμο, στους ακόλουθους τομείς: Νομικά Μέτρα, Τεχνικά Μέτρα, Οργανωτικά Μέτρα, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Συνεργασία. Η ΑΨΑ συντόνισε τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για όλους τους πιο πάνω τομείς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δείχνει σταθερή βελτίωση από το 2014 που εκδόθηκε για πρώτη φορά το Global Cybersecurity Index, όπου τοποθετήθηκε στη θέση 77 της παγκόσμιας κατάταξης των χωρών. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στις θέσεις 60 και 56 αντίστοιχα κατά τη δεύτερη και τρίτη έκδοση της έκθεσης το 2017 και το 2018. Στην πιο πρόσφατη έκθεση (GCI v4), η κατάταξη της Κύπρου είναι στη θέση 41 από 182 χώρες, γεγονός το οποίο δείχνει ξεκάθαρα τη συνεχόμενη βελτίωση αλλά και τη συνεχιζόμενη δέσμευση και προσήλωση της ΑΨΑ στο στόχο της επίτευξης και διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα.