Η ΑΨΑ συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια, η οποία διανύει τον 9ο χρόνο ζωής της,  συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για το ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/) όπου κάποιος μπορεί να βρει όλες τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πλαίσιο.

Στις 22 Οκτωβρίου 2021, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Επίτροπο Επικοινωνιών, διοργάνωσε σεμινάριο στα ελληνικά με τίτλο Σπουδές και Καριέρα στην Κυβερνοασφάλεια. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αναδείξει την πολύπλευρη φύση της κυβερνοασφάλειας και να ενημερώσει τους νέους, τους γονείς και τους συμβούλους σταδιοδρομίας σχετικά με τα σημεία εισόδου και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, το σεμινάριο παρέθεσε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια τις οποίες αναπτύσσουν οι νέοι μέσω των σπουδών τους στον τομέα (σε επίπεδο πτυχίου ή μεταπτυχιακού).

Το σεμινάριο διάρκειας 45 λεπτών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η συμμετοχή ήταν δωρεάν και όποιος ήθελε μπορούσε να το παρακολουθήσει. Το σεμινάριο παρουσίασε η Δρ. Ιλιάνα Σταύρου, Assistant Professor in Cybersecurity στο UCLan Cyprus.