Η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στον 9ο ετήσιο ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για το ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/) όπου κάποιος μπορεί να βρει όλες τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πλαίσιο.

Η ΑΨΑ σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, UCLan Cyprus και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει τις ακόλουθες δραστηριότητες.

  • 20/10/2021 – Σεμινάριο: Awareness raising activities for SMEs
  • 21/10/2021 – Εργαστήριο: University research work on cybersecurity
  • 22/10/2021 – Ενημερωτική διάλεξη: Studies/career in Cybersecurity – Information session for students
  • 27/10/2021 – Σεμινάριο: Awareness raising activities for seniors
  • 29/10/2021 – Παρουσίαση και demos: Cybersecurity awareness exercises in cyber ranges for critical infrastructures

Οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και την δημιουργία και προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης που υλοποιούνται στην Κύπρο, τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης των προκλήσεων από τον κυβερνοχώρο.  Το ακροατήριο των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε μια μεγάλη γκάμα κοινωνικών και επαγγελματικών συνόλων, όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, μαθητές/γονείς, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και Κρίσιμες Υποδομές.  Οι δραστηριότητες αναλυτικά είναι αναρτημένες στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της ENISA για το ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/)