Προσωπικό της ΑΨΑ συμμετείχε στις 10-11/6/21 σε εκπαίδευση και συζητήσεις για το σημαντικό θέμα των υβριδικών απειλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Υβριδική απειλή θεωρείται η πιθανή χρήση μη-στρατιωτικών μέσων από κράτη για την επίτευξη διάφορων στόχων εκτός της επικράτειας τους.  Την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει δυναμικά το πεδίο απειλών που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη, με τις υβριδικές απειλές να αυξάνονται όλο και περισσότερο.  Η ΑΨΑ παρακολουθεί στενά τα σχετικά θέματα, καθώς ο κυβερνοχώρος και σχετικές απειλές χρησιμοποιούνται ως υβριδικό μέσο επίτευξης τέτοιων στόχων, και αυξάνεται συνεχώς η σημασία της επίτευξης υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η σχετική εκπαίδευση εστιάστηκε σε διπλωματικά, νομικά και επιχειρησιακά θέματα που σχετίζονται με υβριδικές απειλές, καθώς και σε στρατηγικά θέματα ασφάλειας.  Συζητήθηκαν η φύση των υβριδικών απειλών, οι υβριδικές απειλές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι υβριδικές απειλές στο πεδίο της παραπληροφόρησης, σχετικοί κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη, και τρόποι για αύξηση της ανθεκτικότητας σε Κρατικό και Ενωσιακό επίπεδο για επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.