Νέα Προθεσμία Υποβολής Απόψεων: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, και ώρα 14:30

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς (5G).

Ο σκοπός της Απόφασης είναι η εισαγωγή απαιτήσεων ασφαλείας ικανών να μετριάσουν τους κύριους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς (5G). Η Απόφαση αυτή περιέχει το πλαίσιο βασικών και ειδικών μέτρων ασφάλειας για τα δίκτυα 5G, και υλοποιεί την κοινή Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη (EU 5G Toolbox), όσον αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών μελών.

Συνοπτικά, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), έχει την υποχρέωση να ενισχύσει τις απαιτήσεις ασφάλειας για τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να αξιολογεί το προφίλ κινδύνου των προμηθευτών εξοπλισμού και υπηρεσιών 5G και να εφαρμόζει σχετικούς περιορισμούς σε προμηθευτές υψηλού κινδύνου, και να διασφαλίζει ότι ο κάθε παροχέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέτει κατάλληλη στρατηγική πολλαπλών προμηθευτών για την αποφυγή ή τον περιορισμό οποιασδήποτε σημαντικής εξάρτησης από έναν μοναδικό προμηθευτή.  Με αυτό τον τρόπο, η ΑΨΑ συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο της εφαρμογής αφενός της Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 – Οδηγία NIS) και αφετέρου της Οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972), καθώς και την εφαρμογή της Εργαλειοθήκης της ΕΕ για τα μέτρα μετριασμού των κινδύνων κυβερνοασφάλειας των δικτύων 5G.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Απόφαση και το περιεχόμενο της, ως μέρος της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης.  Το προαναφερόμενο πλαίσιο περί Ασφάλειας 5G θα περιλαμβάνεται σε δευτερογενή νομοθεσία (Κανονιστική Διοικητική Πράξη) που θα εκδοθεί από τον Επίτροπο δυνάμει του σχετικού Νόμου 17(Ι)/2018 όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται .

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις», στην ιστοσελίδα της ΑΨΑ https://dsa.cy/el/category/public-consultations/.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, Ηλιουπόλεως 6, Λευκωσία, Τ.Κ. 1101, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά είναι επίσης, ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Λευκωσία, 25 Ιουνίου 2020

 

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση περί Ασφάλειας 5G_final DRAFT