Εκδηλώσεις

 

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Event
Ημερομηνία
25/1/2018 08:30 - 16:00
Τόπος συναντήσεως
Hilton Hotel

Ο Επίτροπος Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα πλαίσια ανάληψης των νέων αρμοδιοτήτων του, για την σύσταση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και την ίδρυση και λειτουργίας του Εθνικού CSIRT, διοργάνωσε στις 25 Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο Χίλτον, το πρώτο συνέδριο με θέμα την Ψηφιακή Ασφάλεια στην Κύπρο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακόσιοι (200) και πλέον εκπρόσωποι από υπουργεία και ανεξάρτητες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς επίσης και εκπρόσωποι οργανισμών και εταιρειών από το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν κυρίως από, τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, της υδατοπρομήθειας, των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ψηφιακών υποδομών και των κρατικών υπηρεσιών ασφάλειας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε ένα εύρη φάσμα θεμάτων σχετικών με την κυβερνοασφάλεια, μεταξύ αυτών, τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τα επίπεδα κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο. Στην έκθεση αναλύονται τα επιτεύγματα, επισημάνονται οι πιθανές αδυναμίες, αλλά και οι προοπτικές που δημιουργούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Κύπρο. Παρουσιάστηκαν επίσης τα σχέδια του Επιτρόπου για την αναθεώρηση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το νέο Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Package) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι ενέργειες σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση της Οδηγίας NIS (Network and Information Security) στην Κύπρο. Στο συνέδριο συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εταιρειών, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διοργανώθηκε πάνελ ανοικτής συζήτησης. Στο πάνελ συμμετείχαν, ο Επίτροπος, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας ENISA, εκπρόσωπος της PwC Ισραήλ, καθώς επίσης και εκπρόσωπος του CSIRT Ρουμανίας, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συνέδρους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από την θεματική ενότητα: “Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Κύπρο;” Τη συζήτηση συντόνιζε η κυρία Μαρία Μπάδα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πιο κάτω είναι οι παρουσιάσεις/ομιλίες καθώς και φωτογραφικό υλικό της ημερίδας.

Digital Security Stakeholders Conference 2018 – Invitation (GR)

Digital Security Stakeholders Conference 2018 – Agenda (GR)

Παρουσιάσεις

George Michaelides, Commissioner of Electronic Communications & Postal Regulation, Digital Security Stakeholders Conference

Antonis Antoniades, Digital Security Stakeholders Conference 2018 – Current State of Play

Dr. Maria Bada, Cybersecurity Capacity Maturity Evaluation in Cyprus-Findings and Recommendations

Costas Efthymiou, National Cybersecurity Strategy 2.0 Why, and what will be different this time?

Dr Evangelos Ouzounis, Network and Information Security Directive Provisions + ENISA’s activities

Catalin Patrascu, Threat Landscape and Romanian cyberspace particularities

Andreas Anastasiades, Cyprus Police – Office for Combating Cybercrime

Giampiero Nanni, Deploying a CSIRT/CERT for Critical Infrastructure – Objectives, policies, responsibilities, and modus operandi

Lina Tsoumpanou, Horizon 2020 – Funding Opportunities for Cybersecurity

Φωτογραφίες

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

Digital Security Stakeholders Conference 2018

 
Επιστροφή