• Ηλ. Ταχυδρομείο

    info.dsa@ocecpr.ee.cy

  • Τηλέφωνο

    +357 22 693000

  • Get A Quote

Δημόσια Διαβούλευση ΑΨΑ 01/2018 – Τέλη (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

H Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης (ΔΔ ΑΨΑ 01/2018) επί
του προσχεδίου Κανονισμών περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) του
2018.


Το προσχέδιο του Διατάγματος είναι διαθέσιμο, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο “Δημόσιες
Διαβουλεύσεις”, στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση “http://www.ocecpr.org.cy.”

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 4 Μαΐου του 2018
και ώρα 12.30 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.dsa@ocecpr.org.cy.

Λευκωσία

5 Απριλίου 2018

 

Σχετικά Έγγραφα

 

Οι περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμοί του 2018 (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία αντίθεσης