• Ηλ. Ταχυδρομείο

    info.dsa@ocecpr.org.cy

  • Τηλέφωνο

    +357 22 693000

  • Get A Quote

Συμμετοχή της ΑΨΑ σε Ευρωπαϊκές συζητήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχήμα πιστοποίησης για την Ασφάλεια Νεφοϋπολογιστικής

Στα πλαίσια της υλοποίησης τα Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα για τις Πιστοποιήσεις Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Certification Group – ECCG).  Εντός του ECCG, αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για διάφορα θέματα σχετικά με την πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

Την Πέμπτη 28/1/21, η ΑΨΑ συμμετείχε σε συνάντηση του ECCG για το νέο σχήμα που ετοιμάζεται για την πιστοποίηση υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud computing services), το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.  Το εν λόγω σχήμα θα αποτελέσει τη βάση της πανευρωπαϊκής προσέγγισης όσο αφορά στη διασφάλιση των υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, πάνω στις υπηρεσίες στηρίζονται σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις και πολίτες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Με τη χρήση της πιστοποίησης σε ευρεία βάση μελλοντικά, και την προώθηση πιστοποιημένων υπηρεσιών στην Κύπρο και ΕΕ, οι επιχειρήσεις και καταναλωτές θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση όσο αφορά στην επιλογή ασφαλών υπηρεσιών που έχουν πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα ασφάλειας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη χρήση τέτοιων υπηρεσιών και αποκομίζοντας τα ανάλογα ψηφιακά οφέλη.  Η ΑΨΑ χτίζει ενεργά τις γνώσεις και τις δυνατότητες της στον τομέα αυτό, έχοντας αναλάβει το ρόλο της Εθνικής Αρχής Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου.

 

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία αντίθεσης