• Ηλ. Ταχυδρομείο

  info.dsa@ocecpr.org.cy

 • Τηλέφωνο

  +357 22 693000

 • Get A Quote

Η ΑΨΑ και το ΓΕΡΗΕΤ έχουν λάβει μέρος (και λαμβάνουν μέρος) σε αριθμό συγχρηματοδούμενων έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια.  Πιο συγκεκριμένα, στα τελευταία 5 χρόνια, έχουν λάβει μέρος στα πιο κάτω έργα:

 • ISEC (2014) project coded: 30-CE-0649141/00-83 with CNTI, the European University of Cyprus and Aditess Ltd for the establishment of the Cyprus Cybercrime Centre of Excellence (3CE),
 • CEF (2015) project coded: 2015-CY-IA-0034 with Ministry of Education and Culture (MOEC) and the University of Cyprus for the Cyber Safety Project,
 • CEF (2016) project coded: 2016-CY-IA-0129 with Deloitte, Aditess Ltd, AC Goldman Services Ltd, RTD Talos Ltd and ABS Advanced Business Solutions Ltd for the “Development and Enhancement of the Capabilities of the National CSIRT,
 • CEF (2017) project coded: 2017-CY-IA-0121 with CyNet for the upgrade and development of the Academic CSIRT,
 • CEF (2018) project coded: 2018-CY-IA-0012 with Ministry of Education and Culture (MOEC) for the Action entitled “CYberSafety II“.
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία αντίθεσης