• Ηλ. Ταχυδρομείο

    info.dsa@ocecpr.ee.cy

  • Τηλέφωνο

    +357 22 693000

  • Get A Quote

Συμμετοχή ΑΨΑ στο συνέδριο 2021 International Conference on the EU Cybersecurity Act

Στις 24/3/21, εκπρόσωποι της ΑΨΑ συμμετείχαν στο συνέδριο 2021 International Conference on the EU Cybersecurity Act, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης με την πανδημία COVID-19.  Το συνέδριο παρακολούθησε πολύ μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων από αρκετές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που δίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για τα θέματα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας.  Συμμετείχαν κρατικές οντότητες, οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης, εργαστήρια, ερευνητές, αξιολογητές, προμηθευτές εξοπλισμού και καταναλωτικές οργανώσεις.  Η ΑΨΑ εμπλέκεται ενεργά στον τομέα της πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας, κτίζοντας σταδιακά τις ικανότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στα σημαντικά αυτά θέματα.  Το συνέδριο κάλυψε θέματα όπως υφιστάμενες και μελλοντικές προσεγγίσεις για την πιστοποίηση υποδομής και συστημάτων επικοινωνιών 5G, εμπιστοσύνη σε υποδομές κινητής τηλεφωνίας, η χρήση πιστοποιημένων συσκευών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων από τους καταναλωτές, την ασφάλεια υποδομών και εξοπλισμού σε συστήματα βιομηχανικού ελέγχου και πολλά άλλα σχετικά θέματα.

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία αντίθεσης